شاخه خبر : تازه ها

آخرین مصوبات در زمینه عینک طبی

در همین راستا انجمن علمی اقدام به انتشار مطالبی جامع در مورد سابقه مصوبات قانونی در زمینه فعالیت عینک سازی اپتومتریست ها نموده است
1394/04/04
اطلاع رسانی سریع و دقیق پیرامون مسائل جاری اپتومتری می تواند موجب آگاهی همکاران، مشورت و تبادل نظر، هم افزایی و اتحاد و در نهایت اتخاذ موضع مناسب و بروز عکس العمل به موقع از طرف رشته شود. با این ساز وکار دیگر در مواقع حساس دچار غفلت و سستی نخواهیم شد. از طرفی مرجع پیگیری مسائل مختلف نیز مشخص می شود و توقع منطقی برای پیگیری مشکلات مختلف نزد جامعه اپتومتری ایجاد می شود.
در همین راستا انجمن علمی اقدام به انتشار مطالبی جامع در مورد سابقه مصوبات قانونی در زمینه فعالیت عینک سازی اپتومتریست ها نموده است که مطالعه آن می تواند موجب افزایش اطلاعات همکاران در این زمینه شده و راه را بر مزاحمت های بی مورد برخی ادارات که دچار کج فهمی و سوء برداشت از قانون شده اند را ببندد. در ادامه می توانید آخرین رای دیوان عدالت اداری را در خصوص ساخت عینک طبی را مطالعه نمایید. همچنین می توانید مشروح این گزارش را در وبسایت انجمن علمی مطالعه نمایید.
متن رای دیوان عدالت اداری مورخ 4/3/1394 :
"نظر به این که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی شماره 56 الی 64 مورخ 1387/09/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می باشند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود."

 

هیچ نظری وجود ندارد

نظرات شما پس از تائید مدیران سایت قابل رویت خواهد بود. در صورتی که عضو سایت نیستید و مایلید که تصویر شما در کنار نظرتان دیده شود، می توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.
نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
متن نظر
 


ارسال نظر