1393/10/04 لغایت 1393/10/04
سمینار بینایی و چشم

 گروه اپتومتری و چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ چهارم دی ماه اقدام به برگزاری سمینار بینایی و چشم خواهند نمود. این سمینار در سالن همایش های رازی برگزار شده و دارای 11 امتیاز بازآموزی می باشد.


مطالب مرتبط
صفحه : از : 0
1
عکس و فیلم