1393/11/08 لغایت 1393/11/10
پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

سمینار پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی امسال به دهمین سال برگزاری خود رسیده است. این سمینار در تاریخ 8 تا 10 بهمن ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط
صفحه : از : 0
1
عکس و فیلم