1393/09/10 لغایت 1393/09/13
بیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

 مانند سالیان گذشته امسال نیز انجمن چشم پزشکی ایران اقدام به برگزاری کنگره سالیانه خود نموده است. این کنگره به مدت چهار روز از تاریخ دهم لغایت سیزدهم آذر ماه در سالن همایش های رازی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

مطالب مرتبط
صفحه : از : 0
1
عکس و فیلم