مقالات :: دید دو چشمی > ارزیابی دید دوچشمی
استرابیسم

استرابیسم انحراف آشکارچشم می باشد كه در آن بدون اینکه اختلال در فیوزن ایجاد كنیم محورهاي بینایی دو چشم در نقطه ي فیکساسیون همدیگر راقطع نمی كنند.

ادامه مطلب 1392/3/6
هتروفوریا

هتروفوریا عبارتست ازانحراف محورهای بینایی نسبت به نقطه ی فیکسیشن بر اثر اختلال در فیوژن.

ادامه مطلب 1392/3/6
اختلالات تطابقی

آنومالی های تطابقی ممکن است فانکشنال و یا پاتولوژیکال باشند.

ادامه مطلب 1392/3/6
دید دو چشمی

دید دوچشمی نرمال یعنی استفاده از هر دو چشم به طور همزمان ، به گونه ای که هر تصویر شبکیه ای در درک نهایی تصویر دخالت داشته باشد. 

ادامه مطلب 1392/3/6
صفحه : از : 1
1