مقالات :: عیوب انکساری > هایپروپی
هایپروپی

هایپروپی یکی از انواع عیوب انکساری است که که در ان پرتوهای برامده از اشیا نزدیک به علت کاهش طول محوری چشم و یا کاهش قدرت قرنیه یا لنز بیشتر از حد نرمال واگرا می شوند

ادامه مطلب 1392/3/6
مایوپی

در افراد مایوپ نقطه دور دقیقا در بی نهایت اپتیکی واقع نشده و بسته به مقدار مایوپی از بینهایت اپتیکی فاصله دارد

ادامه مطلب 1392/3/6
آستیگماتیسم

آستیگماتیسم یکی از انواع عیوب انکساری است که در ان سیستم اپتیکی چشم نمی تواند پرتوهای برامده از شی را در یک نقطه کانونی کند در نتیجه پرتوها به جای یک نقطه در یک خط کانونی می شوند

ادامه مطلب 1392/3/6
صفحه : از : 1
1