مقالات :: کم بینایی
ارزیابی عملکرد بینایی

 درک ما از محیطی که در آن زندگی می کنیم از طریق محرک های پیچیده ی محیط و شیوه ای که در آن این محرک ها توسط پردازش سیستم های حسی ما تعیین می شوند، حاصل می شود. تفسیر ما از تصاویر بینایی از طریق توانایی های ما ، برای تشخیص جزئیات کنتراست بالا و تبعیض ویژگی های کنتراست پایین ، اختلاف رنگ، روشنایی و عمق، و برای استفاده از اطلاعات کامل میدان پانورامیک بینایی ما تحت تاثیر قرار می گیرد. برای تعیین کمیت عملکردهای بینایی بایدقادر به ارزیابی تأثیری که ممکن است نقص در هر یک از این مکانیسم های پردازش و کیفیت تصاویر بینایی ما داشته باشد، باشیم. با این فرضیات در این فصل نه تنها حدت بینایی دور بلکه حدت بینایی نزدیک ،میدان بینایی ،دید رنگ ،حساسیت کنتراست و...در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب 1392/3/17
تاریخچه ای از مراقبت کم بینایی

  اصطلاح "کم بینایی" در نیمه دوم از قرن 20 ابداع شد.  تعداد زيادي افراد كم بينا و نابينا در سراسر دنيا وجود دارند و اطلاعات شيوع كم بينايي و نابينايي در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد. در سال 1995 سازمان بهداشت جهاني (WHO ) تخمين زد كه 37.1 ميليون نفر نابينا در دنيا وجود دارد. متعاقبا گزارش شد كه 110 ميليون نفر اختلالات شديد بينايي دارند كه در ريسك بالاي نابينايي قرار دارند. تخمين زده مي شود كه سالانه حدود 2 ميليون نفر نابينا در جهان اضافه مي شوند.

ادامه مطلب 1392/3/6
روانشناسی افراد کم بینا

فرد کم بینا زمانی می تواند به دید مطلوب دست یابد که معاینه کننده دارای تجربه و اطلاعات کافی در زمینه کلینیکی افراد کم بینا باشد . مهم ترین وظیفه معاینه کننده ایجاد انگیزه در فرد کم بینا جهت شرکت در جلسات درمانی و استفاده از وسایل کمک بیناییست  .  

ادامه مطلب 1392/3/6
اختلالات بینایی در افراد جوان

از دست دادن دید در کودکی و اوایل نوجوانی غالبا حاصل بیماری های مادرزادی و ارثی است . هدف ما بررسی حالات مختلفی است که باعث تخریب دید در این گروه سنی می شود  

ادامه مطلب 1392/2/24
صفحه : از : 1
1