مقالات :: تجویز عینک
انتخاب فریم برای کودکان

 وقتی فریم برای کودکان انتخاب می شود، ابتدا باید ایمنی آن را در نظر گرفت. کودکان همواره کارهایی می کنند که به شکل غیرقابل انتقادی خطرناك هستند و عینك آنها ممکن است دچار آسیب بشود....

ادامه مطلب 1393/4/6
* انتخاب فریم برای افراد مسن

وقتی فریم برای افراد مسن انتخاب می شود، شاید مهمترین فاکتوری که باید در نظر گرفته شود، وزن است. با افزایش سن پوست حالت کشسانی خود را از دست می دهد. این باعث می شود لایه های بینی پوست را فشرده کنند و علایمی روی آن بگذارند که به راحتی از بین نرود...

ادامه مطلب 1393/3/22
ملاحظات کلی فیت فریم

 مشکلات بسیاری در رابطه با تنظیم تکیه ی مناسب یک جفت عینک با خطاهای فیت اولیه انتخاب فریم وجود دارد. وقتی اندازه لنز و شکل آن انتخاب شده باشند، ضرورت این که فریم به خوبی فیت شده بر مبنای انتخاب پل مناسب و استیل و طول دسته مناسب نمایان می شود.

ادامه مطلب 1392/4/24
انتخاب فریم

در بحث تجویز عینک کمک در انتخاب یک فریم مناسب یک اصل مهم تلقی می شود. فریم انتخابی بر فیت موثر لنز و در نتیجه دید بهتر بیمار دارای نقش بسزایی می باشد. همچنین هنگام اتخاب فریم می بایست به زیبایی فریم بر اساس شکل صورت فرد توجه ویژه ای داشت. در این بخش نگاهی کلی به انتخاب فریم شده است.           

ادامه مطلب 1392/4/21
قسمت های اصلی فریم

به طور کلی عینک از دو بخش اصلی عدسی و فریم تشکیل شده است. در این مطلب ما به معرفی فریم و اجزای تشکیل دهنده آن می پردازیم.

ادامه مطلب 1392/3/6
صفحه : از : 1
1